ROT

ROT-avdraget är idag på 30% av arbetskostnaden, max 50.000kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.

Om du uppfyller kraven kan du givetvis nyttja ROT-avdraget genom oss. Du som kund behöver inte fylla i några krångliga dokument utan det löser vi.

Läs mer här